top of page

VISIE & DOELSTELLING

VISIE

Vanuit ons gezichtspunt beschouwen wij alle mensen als zich ontwikkelende verantwoordelijke individuen

en van hieruit  zullen wij op een goede manier bijdragen aan deze ontwikkeling.

Zo goed mogelijk leren omgaan

 • met onszelf

 • met elkaar

 • met de dieren

 • met de planten

 • met de verzorging van de grond

is van belang om je weg in het leven te vinden.

Dat kan acceptatie van onvermogen inhouden, maar ook plezier hebben in wat wél kan.
Waar door het ontwikkelen van vaardigheden voor de deelnemers integratie in de
maatschappij in het verschiet ligt, zullen we graag daar aan bijdragen.
We werken aan de hand van programma's, vaste ritmen en structuren.
Nadrukkelijk binnen dat kader willen we flexibel, met warmte en
aandacht een ieder begeleiden

149574868_255021346164833_3292903252266653016_n.jpg

DOELSTELLING

Zorgboerderij Emmen biedt begeleide dagbesteding en er zijn leermogelijkheden.
Zorgboerderij Emmen biedt kleinschalig een veilige en gezellige mogelijkheid
voor mensen die gebaat zijn bij een begeleide en gestructureerde dagbesteding.

Daarnaast biedt onze instelling de mogelijkheid praktische vaardigheden
te ontwikkelen, die van belang zijn om zelfstandig(er)  te worden.

 

Wij bieden dit aan met respect voor ieders eigenheid, op een gestructureerde manier.
Binnen de mogelijkheden werkt Zorgboerderij Emmen in lijn met bestaande zorg- en
behandelplannen.

 

Voor kinderen  tot en met 18 jaar zijn we op zaterdag geopend.
Er zijn door de week ook mogelijkheden voor jongeren, die op school vastgelopen zijn
en een andere manier van leren en dagbesteding nodig hebben.

 

De middelen waarmee we onze doelstelling proberen te bereiken is dagbesteding
aan de hand van een programma met als mogelijkheden onder meer:

 • meedoen met verzorging van dieren

 • buitenwerk

 • moestuin verzorgen

 • creatief werken, schilderen, boetseren

 • verzorging leefomgeving

 • gezelligheid.

Dit alles naar ieders behoefte en vermogen.

 

Ervaren en gekwalificeerde begeleiding is aanwezig. Met eventuele individuele
specifieke behoeften en mogelijkheden wordt rekening gehouden.

Via gesprekken kan desgewenst gewerkt worden aan gedragsverandering.  

 

 Iedereen die een beroep doet op Zorgboerderij Emmen, kan rekenen op:

 • bereikbaarheid

 • open en duidelijke communicatie

 • duidelijke afspraken

 

Onze deelnemers kunnen bij ons terecht op basis van indicatie vanuit
de gezondheidszorg, op eigen initiatief of via andere wegen.
Wij verlangen juiste en passende informatie.

278870582_525197929147172_2143400450797495998_n.jpg
bottom of page